Tiếng Cồng Chiêng trong các lễ hội đặc trưng của người Tây Nguyên

“Tiếng chiêng dài hơn đời người, tiếng chiêng nối liền, kết nối những thế hệ...

[ Phước Sơn – Quảng Nam ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống

Lễ bàn giao dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống CLB Văn hoá dân...

Khảo cứu về trống đồng và hoa văn trống đồng Đông Sơn

Trống đồng chính là hiện vật đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong lịch...

Lễ mừng thọ của người M’nông

Dân tộc M’nông còn bảo lưu nhiều lễ tục liên quan đến vòng đời người,...

Lễ Cúng Cơm Mới – Nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên

Lễ Cúng Cơm Mới được tổ chức hàng năm sau vụ mùa thu hoạch để...