LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  TRỤ SỞ CHÍNH – PLEIKU GIA LAI

  CÔNG TY CP ĐAM SAN GIA LAI
  [ T  ]: (+84) 935 851388 – (+84) 914 220072
  [ E  ]: congtyttdamsan@gmail.com
  [ W ]: vanhoaviet.vn
  [ A  ]: Số 129 Quyết Tiến, Phường Ia Kring, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam .