Đam San cung cấp sản phẩm & dịch vụ

Nhạc cụ

Nhạc cụ mỗi dân tộc đều thể hiện nét văn hóa riêng, gắn liền với hình ảnh 54 dân tộc anh em trong từng tiếng nhạc.

Chi tiết

Trang phục

Mỗi trang phục dân tộc là một màu sắc đặc trưng, tô điểm cho bức tranh rực rỡ và đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam.

Chi tiết

Văn hoá

Văn hóa bao gồm tất cả những sản phẩm của con người, và như vậy, văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và các khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, các phương tiện, v.v. Cả hai khía cạnh cần thiết để làm ra sản phẩm và đó là một phần của văn hóa.

chi tiết

Hàng lưu niệm

Khám phá và lưu giữ vẻ đẹp văn hóa của từng dân tộc với những món lưu niệm truyền thống !

chi tiết