[ Sông Hinh – Phú Yên ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống

Gói thầu : Mua sắm thiết bị nhạc cụ dân tộc. Dự án : Hỗ...

[ Nam Trà My – Quảng Nam ] Dự án cung cấp cồng chiêng

Dự án : Cung cấp 02 bộ cồng chiêng cho 02 xã Trà Mai, Trà...

Sinh hoạt đời sống hằng ngày người dân Jairai ở Ajunpa.

Tác giả Lãng tử Huy Tịnh đã ghi lại những sinh hoạt hằng ngày của...

[ Phước Sơn – Quảng Nam ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống

Lễ bàn giao dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống CLB Văn hoá dân...

Chuyến thăm và làm việc đoàn PVH Sông Hinh- Phú Yên

Đón tiếp đoàn PVH Sông Hinh- Phú Yên lên tham quan công ty , khảo...

[ Thị xã Ayunpa – Gia Lai ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống, trang phục, thiết bị âm thanh

Dự án cung cấp Cồng Chiêng, nhạc cụ truyền thống, trang phục , thiết bị...

[ Gia Lai ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống

Lễ Bàn Giao Trang Thiết Bị Cho Các Đội Văn Nghệ Truyền Thống Cho Các...

[ Huyện Kbang – Gia Lai ] Dự án cung cấp cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục và thiết bị âm thanh

Dự án: Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ Bahnar – làng Leng , Xã Tơ...

Người Cơ- tu

Tên tự gọi: Cơ Tu. Tên gọi khác: Ca Tu, Ka Tu. Dân số: 74.173 người...

Người Cơ- Ho

Tên tự gọi: Cơ Ho. Nhóm địa phương: Xrê, Nộp (Tu nốp), Cơ Dòn, Chil,...