THÀNH TỰU

Đạt các thành tựu danh tiếng. Công ty Cổ Phần Đam San Gia Lai là đơn vị thành viên Công ty TNHH SX&TM Gia Khang.

Những thành tích Gia Khang – Đam San đã đóng góp cho cộng đồng và được ghi nhận.