[ Huyện Kbang – Gia Lai ] Dự án cung cấp cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục và thiết bị âm thanh

Dự án: Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ Bahnar – làng Leng , Xã Tơ Tung , Huyện Kbang.

Cung cấp : Cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục, thiết bị âm thanh cho CLB.

Các hội viên CLB Nữ Cồng Chiêng đang thực hiện bài múa truyền thống chào mừng Ngày lễ ra mắt hội

Bài viết liên quan