[ Gia Lai ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống

Lễ Bàn Giao Trang Thiết Bị Cho Các Đội Văn Nghệ Truyền Thống Cho Các Câu Lạc Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.

Dự án: Cung cấp trang Thiết Bị Cho Các Đội Văn Nghệ Truyền Thống Cho Các Câu Lạc Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.

Cung cấp : Cồng chiêng truyền thống của Đồng bào Bahnar, Jarai

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Lễ bàn giao 18 Bộ Cồng chiêng cho 18 Đơn vị Làng , xã thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghệ Nhân của Gia khang đang Phối hợp với các nghệ nhân của các Làng đang thẩm âm

Bài viết liên quan